Ledning


Martin Vidaeus, MBA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Grundare

 • 19 års erfarenhet av affärsutveckling inom life science i USA och Europa
 • Framgångsrik erfarenhet av avtalsförhandlingar med Big Pharma och mindre läkemedelsorganisationer
 • Marknadsförings- och affärsutvecklingschef på UniTech Pharma AB, Sundsvall; Sverige; Global Genomics AB, Stockholm, Sverige; Nascent Pharmaceuticals, Inc. Delaware, USA
 • Arbetat med ChaseMellon Capital Strategies, New York City, USA; International Specialty Products, New Jersey, USA och Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Hans-Ageland

Hans Ageland, MSEng OPERATIV CHEF

Grundare

 • Grundare och VD för BioAge AB, Stockholm, Sverige, Konsult inom biotekniksektorn
 • Medgrundare: TroBio AB, Stockholm, Sverige; UniTech Pharma AB, Sundsvall, Sverige; och Artery Therapeutics Inc., USA
 • 2 år som VP produktion och projektkoordinator på Medivir AB, Stockholm, Sverige
 • 3 år som grundare och VP produktion, Esperion Therapeutics Inc., Michigan, USA (förvärvat av Pfizer)
 • 13 år på Pharmacia som projektledare, Stockholm, Sverige

Ulf Björklund, MSc Pharm Chief Medical Officer

 • Mera än 30 års erfarenhet inom life science
 • Innehade ett antal, främst kliniska befattningar inom Kabi Pharmacia AB / Pharmacia & Upjohn / Pharmacia under en 15 års period
 • Medlem av projektgruppen som utvecklade och lanserade Xalatan (glaukom / grön starr)
 • Tidigare VD i OxyPharma AB och Aprea AB
 • Jobbar i dag som konsult och med styrelseuppdrag inom läkemedelsutveckling

Peter Rooslien, BA FINANSCHEF

 • Finansiell erfarenhet från Skatteverket, Atlas Copco, ÅF-Gruppen och Office Depot Sverige
 • Konsult inom biotekniksektorn i Biovitrum (SOBI) och Cortendo
 • Styrelsemedlem och grundare av Rooslien & Skoglund Ekonomi AB

Styrelse

Gunnar Mattsson

Styrelseordförande

Gunnar har juridisk examen från Uppsala universitet och är medlem i det svenska advokatsamfundet sedan 1994. Sedan 1996 har han varit delägare i advokatfirman Lindahl där de främst arbetar med bolagsrätt, riskkapital, liksom svenska och internationella överenskommelser. Gunnar är mycket aktiv inom läkemedelsbranschen, bioteknik, diagnostik och medicinteknik och var ansvarig för Lindahls verksamhet inom Life Science under åren 2009-2014.Andra uppdrag: Ordförande i Pharmacolog i Uppsala AB (publ). Han sitter i styrelsen för Allenex (publ), Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB, GoDoc AB, Lindahl KB, Lindahl AB och styrelseledamot och ordförande i Advokatfirman Lindahl i Uppsala AB

Bengt Furberg, M.D., Ph.D. Docent i klinisk fysiologi

Styrelseledamot

Bengt Furberg är expert på klinisk forskning och har skrivit flera böcker och vetenskapliga publikationer i ämnet. Med 10 års erfarenhet som medicinsk chef för den brittiska läkemedelsföretaget Glaxo Wellcome i Sverige, där han var regionsansvarig för ett flertal länder, samt ledamot i Glaxos internationella medicinska styrelser och säkerhetskommittéer. Sedan 1994 har han varit medlem i Svenska Apotekarsocieteten.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Immunicum AB (publ.), BrainCool AB (publ.), Hamlet Pharma AB (publ.), Solutio AB.

Ingrid Atteryd-Heiman

Styrelseledamot

Ingrid har flera års erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete med fokus på livsmedel, läkemedel, biomedicin, life science, kvinnors hälsa, finansiella tjänster, mm. Hon har flera års erfarenhet av management consulting (Booz Allen & Hamilton) och internationella affärer inklusive affärsutveckling i Europa och Asien, samt arbete med lobbying i Europaparlamentet och tjänstemän hos EU kommissionen i Bryssel. Ingrid har en MBA från Uppsala universitet och civil ekonomexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Ordförande i Ellen AB (publ.) ledamot i Doxa AB (publ.) och Radix Kompetens AB,, Ordförande i branschorganisationerna: European Food Supplement Europa och Svensk Egenvård. Ledamot i forskningsstiftelsen Parkinson Research Foundation.

Martin Vidaeus

Styrelseledamot

Hans-Ageland

Hans Ageland

Styrelseledamot