RSS

 • Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

  Redwood Pharma AB (publ), Bokslutskommuniké 2016 januari – december 2016 Perioden 1 januari – 31 december 2016 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr. • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 738 (-166) Tkr. • Resultat per aktie för perioden var -1,75 (-14,90) kr. Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2016 […]

 • Ögonexpert till Redwood Pharma

  Inför kommande kliniska läkemedelsprövningar med RP101 har Redwood Pharma AB (publ) utsett Associate Professor Gerhard Garhöfer vid Wiens Medicinska Universitet till medicinsk rådgivare. Professor Garhöfer är en av de ledande ögonexperterna i Europa och har stor erfarenhet av att behandla patienter med torra ögon. Professor Garhöfer forskar aktivt inom oftalmologi, okulär farmakologi och diagnostik vid […]

 • Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

  Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera vid åtminstone tre tillfällen i Sverige under 2017. Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare seminarium Operaterrassen, Stockholm 22 mars 2017, kl. 8.00 www.stockholmcorp.se/life-science-healthcare-seminarium Aktiespararna/Redeye Småbolagsdagen Stockholm 12 juni 2017 www.aktiespararna.se (livesändning) Aktiespararnas Aktiedag Stockholm 11 […]

 • Redwood Pharma har en utvecklad process för tillverkning av läkemedlet RP101 inför kommande säkerhetsstudier

  16 januari 2017, Stockholm: Redwood Pharma AB (publ) har nu i enlighet med plan avslutat processen för hur den tillverkning av läkemedlet RP101 som behövs för kommande säkerhetsstudier ska göras på ett så optimalt sätt som möjligt. RP101 består av en kombinationen av företagets aktiva substans och frisättningsplattformen IntelliGel®. Nu startar produktionen av RP101 för […]

 • Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 följer plan och värdeskapande nätverksbyggande fortsätter

  Aktiviteten hos Redwood Pharma med utvecklingen av ögonläkemedlet RP101 mot torra ögon har under hösten 2016 varit hög. Vårens notering på Aktietorget och nyemissionen på 15 miljoner kronor har möjliggjort att utvecklingen av RP101 kraftigt kunnat intensifieras och hittills har bolaget inte stött på några egentliga motgångar. Det har också möjliggjort ett flertal deltaganden på […]

 • Redwood Pharmas drug delivery plattform – IntelliGel visar positiva resultat i in vitro test

  Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 använder sig av IntelliGel som drug delivery plattform. Den har nu testats i en in vitro-modell för att säkerställa att den inte irriterar ögat. Den väletablerade ögon-irritationsmodellen EpiOcular har använts. Resultaten är bra och bekräftar att IntelliGel fungerar som förväntat. Vidareutvecklingen av företagets projekt mot torra ögon fortgår därmed […]

 • Redwood Pharma AB anlitar Ulf Björklund som Chief Medical Officer

  Redwood Pharma AB (publ), ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar nya läkemedel för behandling av ögonsjukdomar. Idag har Redwood Pharma skrivit kontrakt med Ulf Björklund som blir företagets Chief Medical Officer (CMO). I denna roll kommer Ulf att ansvara för den kliniska utvecklingen av företagets produktkandidat RP101 mot kronisk torra ögon för kvinnor efter klimakteriet. Produkten beräknas […]

 • Tear Film and Ocular Surface (TFOS)-konferensen i Montpellier styrker att Redwood Pharmas projekt mot torra ögon hos kvinnor ligger rätt i tiden

  Kvinnor utgör två tredjedelar av alla som drabbats av DED (torra ögonsjukdom). Presentationerna och forskningsresultaten på TFOS-konferensen, som hölls den 7 – 10 september i Montpellier, visade på vikten av att betrakta kön som en biologisk parameter och underströk behovet av att forskare bör göra mer för att förstå de unika behoven hos kvinnor. Genom […]

 • Patent för IntelliGel-plattformen nu godkänt i Japan

  Patentet för IntelliGel®-plattformen har godkänts i Japan. Godkännandet öppnar upp en stor ögonmarknad för Redwood Pharma. Den japanska marknaden för receptbelagda ögonläkemedel värderades 2014 till 3,2 miljarder USD[1]. Redwood Pharmas kommersiella möjligheter i denna marknad har ökat genom godkännandet.  Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen möjliggör att ögondropparna mot torra […]