RSS

 • Delårsrapport januari – september 2017

  Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017 REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW   Perioden 1 januari – 30 september 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 959 (-5 854) Tkr. • Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-1,17) kr   Tredje kvartalet, 1 […]

 • Redwood Pharma: Utfall teckningsoptionsprogram (TO 2)

  Teckningsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2 i Redwood Pharma AB (publ), har avslutats. Optionerna har utnyttjats för teckning till ca 60 procent och utspädningseffekten kommer att vara ca 10 procent av det totala antalet aktier och röster. Bolaget tillförs genom detta 2,3 Mkr. Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier med 878 779 st och Bolagets […]

 • Uppdatering inför teckningsperioden i Redwood Pharmas teckningsoption TO2

  Information om teckning av TO2 Idag, måndagen den 2 oktober 2017, inleds teckningsperioden för Redwood Pharma ABs teckningsoption TO2. Teckningsperioden löper fram till och med måndagen den 16 oktober 2017. Teckningskursen har fastställts till 2,63 kronor, vilket motsvarar 80 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 18 september 2017 till och […]

 • Redwood Pharma to Attend Bio-Europe 2017, Nov. 6 – 8 in Berlin for Partnering Discussions

  Redwood Pharma will be attending Bio-Europe 2017 in Berlin, Nov. 6 – 8 to meet and continue discussions with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of RP101, the Company’s therapy to treat chronic dry eye disease in postmenopausal women and the IntelliGel drug delivery platform. RP101 is the Company’s lead program for the development […]

 • Redwood Pharma ingår avtal med kontraktsforskningsföretag för klinisk prövning

  Redwood Pharma AB (publ) har kontrakterat det schweiziska kontraktsforskningsföretaget (CRO) CROss Alliance® för genomförandet av en klinisk fas II-studie i patienter med kroniskt torra ögon. Den kliniska studien kommer att genomföras i Europa där CROss Alliance har stark förankring och tidigare utfört ett flertal ögonstudier. Avtalet med Cross Alliance representerar ett viktigt steg i utvecklingen […]

 • Delårsrapport januari – juni 2017

  Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017 REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW   Perioden 1 januari – 30 juni 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 789 (-3 794) Tkr • Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-0,76) kr   Andra kvartalet, 1 […]

 • Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

  Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera vid åtminstone två tillfällen i september 2017. Aktiespararnas Aktiedagen Stockholm Operaterrassen, Stockholm 11 september 2017, kl. 10.00 Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning) Nordic Life Science Days Malmömässan, Malmö 14 september 2017, kl. 8.50 Anmäl dig här: […]

 • Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoption

  Sista dag för handel: Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoptioner, TO1 är den 29 augusti 2017. Teckningstid: Perioden under vilken teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO1 startade den 1 juni 2017 och pågår fram till den 31 augusti 2017.   För ytterligare information Martin Vidaeus – VD Telefon: 070-232 29 29 […]

 • Sista dag för handel med BTU i Redwood Pharma samt första dag för handel i TO 2

  Redwood Pharma AB (publ.) (”Redwood” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 2 965 745 aktier samt 2 965 745 teckningsoptioner (TO 2). 31 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) och stoppdag är den 2 augusti 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 4 augusti 2017. […]

 • Redwood Pharma tecknar avtal om GMP-produktion

  Redwood Pharma har tecknat avtal med CARBOGEN AMCIS, som är en av de ledande leverantörerna av tjänster inom läkemedelsutveckling. CARBOGEN AMCIS ska bistå Redwood Pharma med produktion av läkemedelskandidaten RP101 för de kommande kliniska studierna. Som ett led i Redwood Pharmas aktiviteter mot klinisk prövning av RP101 i patienter med torra ögon har CARBOGEN AMCIS […]