RSS

 • Redwood Pharma förvärvar immateriella rättigheter

  Redwood Pharma har träffat ett avtal om förvärv av vissa patent och patentansökningar samt viss klinisk och preklinisk data. Betalning sker genom att Redwood Pharma emitterar 525 000 aktier.  CapaVision Ltd är ett mindre bolag baserat i England som bedriver utveckling av oftalmologiska läkemedel. CapaVision har drivit ett utvecklingsprojekt inom området torra ögon (DED, Dry Eye […]

 • Positivt möte med Läkemedelsverket inför kliniska Fas II-prövningen

  Redwood Pharma har träffat det svenska Läkemedelsverket i ett rådgivande möte. Mötet gav bolaget tillfälle att presentera utvecklingen och den kliniska planen för RP101, som ska testas i en klinisk Fas II-prövning i kvinnor som lider av kroniskt torra ögon. Mötet gav Redwood Pharma möjligheten att adressera viktiga frågor för att bekräfta, optimera och, vid […]

 • Nytt patent på IntelliGel på väg i USA

  USA:s patentverk USPTO har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent (ett så kallat ”notice of allowance”) i den portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC. Ett nytt USA-patent kommer, när det beviljas, att ge ett utökat patentskydd i USA för den så kallade IntelliGel-plattformen som bland annat används i utvecklingen […]

 • Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

  Redwood Pharma AB (publ), Bokslutskommuniké 2017 januari – december 2017 Perioden 1 januari – 31 december 2017 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19 215 (-8 738) Tkr Resultat per aktie för perioden var -2,18 (-1,75) kr Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017 Bolagets nettoomsättning […]

 • Redwood Pharma to Attend ARVO in Honolulu, April 30 – May 3, 2018

  Redwood Pharma will attend the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting in Honolulu, Hawaii to meet with prospective commercialization partners for RP101, the Company’s unique treatment for chronic dry eye disease in postmenopausal women. ARVO’s Annual Meeting is arguably the largest conference that brings together 11,000 international basic and clinical researchers […]

 • Redwood Pharma to Attend BIO-Europe 2018, Mar. 11 – 14 in Amsterdam for Partnering Discussions

  Redwood Pharma will be attending BIO-Europe 2018 in Amsterdam, Mar. 11 – 14 to meet and continue discussions with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of RP101, the Company’s therapy to treat chronic dry eye disease in postmenopausal women and the IntelliGel drug delivery platform. RP101 is the Company’s lead program for the development […]

 • Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

  Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera under första havlåret 2018. Aktiespararnas Aktiedagen Lund Medicon Village, hörsalen Scheelevägen 2, Lund 30 januari 2018, kl. 13.45 Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning) Aktiespararnas Aktiedagen Stockholm Operaterrassen, Stockholm 5 mars 2018, kl. (TBD) Anmäl dig här: […]

 • VD-intervju: utvecklingen genom toxikologi- och säkerhetsstudierna

  VD Martin Vidaeus berättar om utvecklingen i bolaget genom toxikologi- och säkerhetsstudierna. OmRP101 RP101 är bolagets huvudprojekt och en ny behandling av kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen är en molekyl som redan visat säkerhet och effekt i två kliniska Fas II-studier utförda i USA. Den aktiva substansen har nu formulerats i […]

 • Redwood Pharma startar produktion av RP101 för klinisk prövning

  Efter framgångsrikt avslutade toxikologi- och säkerhetsstudier har Redwood Pharma nu inlett produktionen av RP101 för att användas i den kommande kliniska Fas II-prövningen. Detta utgör ytterligare en viktig milstolpe i utvecklingen av RP101, den första terapin för behandling av måttlig till svår ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Produktion av material för den kommande kliniska prövningen […]

 • Toxikologi- och säkerhetsstudierna framgångsrikt avslutade

  Redwood Pharma AB (publ) tillkännager att toxikologi- och säkerhetsstudierna av RP101 nu är framgångsrikt avslutade. Bolaget kan därmed fortsätta utvecklingen av RP101 och har närmast som målsättning att starta en klinisk Fas-II studie på patienter med kroniskt torra ögon. Säkerhetsstudier är ett kritiskt steg i utvecklingen av ett läkemedel. Redwood Pharma har nu framgångsrikt genomfört […]